Savaş Araştırmaları web sitesi Türkçe ve İngilizce dilinde yazılmış araştırma makaleleri, yorum, deneme ve tartışma yazılarına yer vermektedir. Kuruluş amacımıza uygun olarak standart bir akademik makaleden daha kısa (500-2500 kelime) ve daha geniş kitlelere hitap edecek yazılar yayımlanmaktadır. Ancak konunun önemine bağlı olarak editörlerin kararı ile daha uzun makalelere de yer verilebilir.

Yazılar bilgi@savasarastirmalari.com eposta adresine gönderilir. 

Alıntı ve kaynak gösterme için APA formatı kullanılmalıdır. Alıntılar metin içerisinde verilmeli ve yazının sonunda kaynakça eklenmelidir. İntihal kurallarına uymak yazarların kendi sorumluluğudur. Bu sorumluluğa uymayan yazarlara ait yayımlar sitede yayımlanmaz, yayımlanmış olanlar kaldırılır.

Herhangi bir kişi veya grubu doğrudan hedef alan, hakaret, kötü söz içeren, toplumsal hassasiyetlere dikkat etmeyen yazılar reddedilir. 

İnternet ortamında görsel materyalin okuyucunun ilgisini çekeceğini değerlendiriyoruz. Dolayısıyla yazıyla beraber görsel materyal yayımlanması için yazarlar fotoğraf vb gönderebilir veya tavsiyede bulunabilir. 

Yukarıdakiler haricinde kalan kuralların gereksiz ve geciktirici olacağını ve sitenin kuruluş amacıyla çelişeceğini değerlendiriyoruz. Amacımız savaş ile ilgili konularda hızlı ve doyurucu bilgilendirme, yorum ve tartışmalar yapabilmek olduğuna göre yazarların şekilden ziyade muhteviyata önem vermesini sağlamak gerektiğine inanıyoruz.