Savaş Araştırmaları web sitesi bir grup bağımsız araştırmacı tarafından, savaş ve çatışma araştırmalarına ilgi duyan, bu alanda çalışan veya lisansüstü eğitimlerine devam eden akademisyen, uzman ve diğer ilgilileri bir araya getirmek amacıyla kurulmuştur. 

Savaş Araştırmaları disiplininin ülkemiz için nispeten yeni bir disiplin olması yeni fırsatların yanı sıra karışıklık ve yanlış anlaşılmalara da yol açmaktadır. Ayrıca bu alanda çalışan uzmanların akademik ürünlerinin yayımlanması için genellikle uygun bir platform bulmakta güçlük çekilmektedir. Dolayısıyla bu site hem güncel konularda fikir beyan etmek isteyen hem de teorik veya kavramsal tartışmaları interaktif bir şekilde ve disiplinin özünden uzaklaşmadan yapmak isteyen tüm ilgililere uygun bir platform olma hedefini gütmektedir. Ayrıca akademik araştırmaların uzun ve yorucu yayım süreci özellikle savaş ile ilgili konularda gündemin gerisinde kalmaya veya teorik ve kavramsal tartışmaları takip edebilme veya katılma imkanını azaltmaktadır. 

Türkiye’nin coğrafi konumu askeri meseleler üzerine “kafa yormayı” bir zorunluluk haline getirmektedir. Bölgesel çatışma ve krizlerin merkezinde kalan, doğrudan veya dolaylı olarak bu krizlerden etkilenen bir ülkenin söz konusu çatışmaları “Savaş Araştırmaları” gözünden inceleyen uzmanlara ihtiyacı olduğu su götürmez bir gerçektir.

Maskotumuza ilham kaynağı olan ahtapot aynı zamanda kuruluş amacımızı da açıklamaktadır. Doğduktan hemen sonra terk edilen ve dolayısıyla hayatta kalmak için gereken bilgi ve tecrübeyi tek başına öğrenen bir canlıdan söz ediyoruz. Ancak sahip olduğu sekiz bacağı ve yüzlerce sensörü ile çevresindeki tüm bilgiyi toplayan, analiz eden ve bu sayede hayatta kalmayı başaran ahtapotu iyi bir stratejist olarak adlandırabiliriz. Bu noktadan hareketle çatışma ve krizlerin ortasında kalan bir ülkenin bu konulara ilgi duyan uzmanlarını ahtapotun sensörleri gibi görmek ve toplanan bilginin, yapılan analizin paylaşılması ve olgunlaştırılması için ortak bir platform kurmak gerekiyordu. Bu sayede ortaya çıkan bilginin, günümüzde veya gelecekte benzer sorun alanlarında çözüm arayanların her şeyi sil baştan öğrenmek zorunda kalmamasını sağlayacağına inanıyoruz.

Savaş, doğası itibariyle hayatın hemen her alanına temas etmektedir. Bundan dolayı Savaş Araştırmalarının da disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Mümkün olan en geniş katılımla ve güncel konuları daha hızlı ve tutarlı bir şekilde tartışacak ve analiz edecek bir platform oluşturabilmek en büyük hedefimizdir.