Bilimsel Yöntemlerle Savaşın Nedenlerini Açıklama Yolu Olarak Savaş Çalışmaları Disiplini

0
656

Öz

Bu çalışma, geleneksel uluslararası ilişkiler kuramlarının dışında, davranışsalcı yöntemleri benimseyen savaş çalışmaları alanının, savaşın nedenleri üzerine geliştirerek sunduğu yöntemler, alanın özellikleri ve bulguları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu bağlamda savaş çalışmaları alanının neyi içerip neyi içermediği, tarihsel geçmişi, metodolojisi ve analiz düzeyleri bir bütünlük içerisinde ele alınarak alan ile ilgili bilgilerin Türkçe literatüre kazandırılması amaçlanmıştır. Savaşın koşullayıcılarını, devletin gücünü, savaşın başlamasını, evrilmesini ya da sonlandırılmasına kadar geçen her safhayı inceleyen bu alanın bilim insanları, bu verilerin analizi aracılığı ile öngörülebilir sonuçlara ulaşmayı hedeflemektedirler. Sonuç olarak alanın tarihsel gelişiminin kümülatif bir biçimde ilerlemesi, ve elde ettiği veri zenginliği savaşın analizi noktasında önem kazanmıştır. Bu açıdan uluslararası ilişkiler disiplini içinde yükselen bir dal olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Savaş Çalışmaları, Savaş Nedenleri, Nicel Yöntemler, Analiz Düzeyleri, Çatışma.

onerakgulmakale