• Arktika ve Jeo-Lojistik Fırsatlar

    İnsanlık tarihi boyunca dünya ekonomisinin can damarlarını uluslararası ticaret, ulaştırma ve lojistik hatları belirlemiştir. Kritik kara ulaştırma hat ve koridorları, suyolları, boğazlar, ...