Abe Shinzo Suikasti ve Yeni Terör – Bölüm 5

Savaş Üzerine’nin beşinci bölümünde, Abe Shinzo suikasti ve Japonya’nın siyasi şiddet geçmişinin yanı sıra, terör literatürü ve Yeni Terör kavramı da mercek altına alınıyor.

 

Bölümde adı geçen eserler: Brian Jenkins, International Terrorism: A New Kind of Warfare, The RAND Paper Series, 1974. Thomas C. Schelling, Thinking About Nuclear Terrorism, International Security, 1982, 6:4, pp.61-77 61-62

David C. Rapoport, The Four Waves of Modern Terrorism, içinden Audrey Kurth Cronin,James M. Lused (Ed.) Attacking Terrorism: Elements of a Grand Strategy, Georgetown University Press. Washington, 2004, pp.46-73

Isabelle Duyvesteyn, How New Is the New Terrorism?, Studies in Conflict & Terrorism, 2004, 27:5, 439-454 s.439-440;